Ethereum smart contract stichting administratie kantoor

Een Stichting Administratiekantoor (STAK), wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. De meest voorkomende is het waarborgen van anonimiteit voor de uiteindelijke winstgerechtigden. Beursgenoteerde bedrijven maken gebruik van een STAK in bescherming tegen een vijandige overname.  Een STAK wordt ook gebruikt voor ondersteuning van werknemersparticipatie. Goed presterende werknemers hoeven niet te worden beloond met aandelen, maar met certificaten die recht geven op de winst in de onderneming waarvoor ze werken. DAPP.Design ontwikkelt in samenwerking met Financial Boardroom Amsterdam een volledig autonoom functionerende STAK. Onder andere notariële kosten worden hiermee voorkomen.
Publicatie en informatie van de STAK DAPP volgt binnenkort.